Alle biler i Norge ruster, inklusiv El- hybrid-biler. Det er derfor like viktig å rustbeskytte en El/hybridbil som det er med tradisjonelle biler.